Psycholog Olsztyn Marcin Jaroszewski

Marcin Jaroszewski

psychoterapeuta, psycholog Olsztyn

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Prowadzę w Olsztynie prywatną praktykę terapeutyczną z przekonaniem, że jest to realny i skuteczny sposób zmiany – leczenia oraz poprawy jakości życia.

Rozumiem, że samodzielne finansowanie terapii wiąże się czasem z niemałym wydatkiem, jednak dostępne wówczas możliwości i zyskane osobiste korzyści są trudne do przecenienia.

W pracy w gabinecie wykorzystuję podejście psychodynamiczne. Pod tym pojęciem kryje się sposób myślenia uwzględniający pełny obraz ludzkich doświadczeń – dążeń, wspomnień i aktualnej sytuacji, sposobów radzenia sobie z wewnętrznymi napięciami i relacjami z innymi ludźmi.

Nie obiecuję magicznych rozwiązań, ani sekretnych receptur; gwarantuję za to wspólną i wytrwałą pracę opartą na uważności, szacunku i dialogu.

Za rzetelnością prowadzonej przeze mnie psychoterapii i pomocy psychologicznej stoi kilkunastoletnie doświadczenie. Należąc do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej cenię i praktykuję zasady etyki zawodowej.

Więcej o mnie

Praktyką psychologiczną zajmuję się od ponad piętnastu lat. W tym czasie zgromadziłem doświadczenie pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą, m.in. w poradni zdrowia psychicznego i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Moje kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii poświadcza dyplom ukończenia Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Ciekawość funkcjonowania ludzkiej psychiki sprawia, że poza poszukiwaniem inspiracji w dokonaniach innych praktyków i teoretyków sam również publikuję artykuły o tematyce psychologicznej.

Więcej o psychoterapii

Psychoterapia jest sposobem wprowadzania zmian w obszarze funkcjonowania psychicznego poprzez kontakt i dialog terapeutyczny. Oparta na sprawdzonej wiedzy klinicznej i dostosowana do indywidualnej sytuacji konkretnej osoby stanowi metodę leczenia zaburzeń psychicznych, poszerzania zdolności adaptacyjnych i uruchamiania nierzadko zablokowanego procesu rozwoju.

Prowadzona przeze mnie psychoterapia dedykowana jest osobom dorosłym i młodzieży, ma charakter indywidualny.

Poświęcenie czasu i należytej uwagi głębszym motywom działania pozwala na dokonywanie zmian u źródeł trudności, co jest zdecydowanie bardziej korzystne, niż doraźne usuwanie objawów.
Wskazania do pracy terapeutycznej obejmują obok trudności w obszarze kondycji psychicznej (m.in. lęków, depresji, zaburzeń osobowości), również doświadczenia boleśnie obciążające codzienne życie.
Wskazania do psychoterapii – dorośli

Psychoterapia jest adekwatnym sposobem postępowania w sytuacjach:

 • zaburzeń lękowych,
 • zaburzeń depresyjnych oraz innych zaburzeń nastroju,
 • dolegliwości psychosomatycznych,
 • zaburzeń o charakterze nerwicowym (np. natrętne myśli, zachowania kompulsyjne),
 • zaburzeń jedzenia,
 • zaburzeń osobowości.

Poza tym z psychoterapii mogą korzystać osoby, które nie doświadczają bezpośrednio objawów, a borykają się z trudnościami takimi jak:

 

 • zaniżone poczucie własnej wartości,
 • dezorientacja w sytuacji życiowej i lęk przed przyszłością,
 • brak satysfakcjonujących związków miłosnych, przyjacielskich i towarzyskich,
 • konflikty rodzinne i małżeńskie,
 • brak poczucia sensowności w wykonywaniu obowiązków,
 • niezdolność do realizacji własnych planów i aspiracji,
 • wyczerpanie związane z pracą zawodową.
Wskazania do psychoterapii – młodzież
Z psychoterapii mogą skorzystać nastolatkowie, którzy doświadczają objawów:

 • zaburzeń lękowych,
 • zaburzeń depresyjnych oraz innych zaburzeń nastroju,
 • dolegliwości psychosomatycznych,
 • zaburzeń o charakterze nerwicowym (np. natrętne myśli, zachowania kompulsyjne),
 • zaburzeń jedzenia,
 • zaburzeń rozwoju emocjonalnego (np. wzmożony niepokój, chwiejność emocjonalna, nadmierna nieśmiałość),
 • zaburzeń zachowania (np. zachowania agresywne);

oraz mierzą się z trudami okresu dorastania, takimi jak:

 

 • trudności rodzinne (np. konflikty z rodzicami i rodzeństwem),
 • konflikty z rówieśnikami,
 • niepokój towarzyszący dojrzewaniu (związany np. z poczuciem tożsamości, obrazem siebie, rozwojem seksualnym),
 • trudności szkolne wynikające z braku motywacji do nauki,
 • trudności w wyborze dalszej ścieżki nauki i rozwoju zawodowego.
Jak wygląda początek?

W celu umówienia pierwszego spotkania zapraszam do kontaktu telefonicznego. Określamy wówczas cel spotkania, zgłaszany problem oraz ustalamy termin.

Pierwsze spotkanie zawsze ma charakter diagnostyczny. Jeśli w grę wchodzi podjęcie ważnej decyzji o rozpoczęciu psychoterapii konsultacje diagnostyczna wymagają od dwóch, do trzech spotkań. Na ich podstawie decydujemy o podjęciu dalszej wspólnej pracy, jej charakterze, celach i warunkach.

Psychoterapia Olsztyn - psycholog Marcin Jaroszewski

Gabinet

Gabinet, do którego zapraszam, jest pomyślany jako miejsce tworzące bezpieczną i komfortową przestrzeń sprzyjającą rozmowie. Znajduje się w centrum Olsztyna przy ul. Partyzantów 31.

Wysokość mojego honorarium wynosi 180 zł. To koszt konsultacji diagnostycznych oraz sesji terapeutycznych (trwających około 45 min.)

Kontakt

Marcin Jaroszewski – psycholog, psychoterapeuta Olsztyn
tel. +48 888 665 045
e-mail: jaroszewski.olsztyn@gmail.com
adres: Olsztyn, ul. Partyzantów 31/7

Psychologia & Psychoterapia Olsztyn

Każda historia jest jedyna w swoim rodzaju, dlatego każdy zgłaszany problem wymaga indywidualnego traktowania. W zależności od potrzeb dysponujemy różnymi sposobami działania. Poza psychoterapią są to poradnictwo psychologiczne oraz diagnoza psychologiczna.

Więcej o poradnictwie
Poradnictwo psychologiczne jest odpowiedzią na doświadczane trudności wynikających z bieżących wydarzeń życiowych. Przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych pomaga zyskanie szerszej perspektywy rozumienia natury problemu, jego dynamiki i możliwości działania.

W ramach poradnictwa psychologicznego, jeśli celem jest rozwiązanie bieżącego konfliktu, możliwe jest wykorzystanie metody mediacji, do której posiadam uprawnienia.

Więcej o diagnozie

Diagnoza psychologiczna jest sposobem opisu i wyjaśnienia psychicznych mechanizmów leżących u podstaw różnorodnych form zachowania. Wykorzystując dostępne jedynie psychologom metody badania pozwala na ilościowy i jakościowy pomiar m.in. zdolności intelektualnych, struktury osobowości, dynamiki wybranego obszaru funkcjonowania, np. relacji rodzinnych i społecznych.

Na koniec, dla wciąż odkładających decyzję o pierwszym kroku w terapii – lęk i wątpliwości to najlepsi strażnicy stania w miejscu, gdy mija bezcenny czas.

Psychoterapeuta Olsztyn – Skontaktuj się

zgoda

10 + 14 =