Psycholog Olsztyn Marcin Jaroszewski

Marcin Jaroszewski

psychoterapeuta, psycholog Olsztyn

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą (Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej). Prowadzę w Olsztynie prywatną praktykę terapeutyczną z przekonaniem, że jest to realny i skuteczny sposób zmiany – leczenia oraz poprawy jakości życia.

Rozumiem, że samodzielne finansowanie terapii wiąże się czasem z istotnym wysiłkiem, jednak dostępne wówczas możliwości i zyskane osobiste korzyści są trudne do przecenienia.

W pracy w gabinecie wykorzystuję podejście psychodynamiczne. Pod tym pojęciem kryje się sposób myślenia uwzględniający pełny obraz ludzkich doświadczeń – dążeń, wspomnień i aktualnej sytuacji, sposobów radzenia sobie z wewnętrznymi napięciami i relacjami z innymi ludźmi.

Nie obiecuję magicznych rozwiązań, ani sekretnych receptur; gwarantuję za to wspólną i wytrwałą pracę opartą na uważności, szacunku i dialogu.

Za rzetelnością prowadzonej przeze mnie psychoterapii i pomocy psychologicznej stoi kilkunastoletnie doświadczenie. Należąc do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej cenię i praktykuję zasady etyki zawodowej.

Więcej o mnie

Praktyką psychologiczną zajmuję się od ponad piętnastu lat. W tym czasie zgromadziłem doświadczenie pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą, m.in. w poradni zdrowia psychicznego i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Moje kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii poświadcza dyplom ukończenia Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Ciekawość funkcjonowania ludzkiej psychiki sprawia, że poza poszukiwaniem inspiracji w dokonaniach innych praktyków i teoretyków sam również publikuję artykuły o tematyce psychologicznej.

Więcej o psychoterapii

Psychoterapia jest sposobem wprowadzania zmian w obszarze funkcjonowania psychicznego poprzez kontakt i dialog terapeutyczny. Oparta na sprawdzonej wiedzy klinicznej i dostosowana do indywidualnej sytuacji konkretnej osoby stanowi metodę leczenia zaburzeń psychicznych, poszerzania zdolności adaptacyjnych i uruchamiania nierzadko zablokowanego procesu rozwoju.

Prowadzona przeze mnie psychoterapia dedykowana jest osobom dorosłym i młodzieży, ma charakter indywidualny.

Poświęcenie czasu i należytej uwagi głębszym motywom działania pozwala na dokonywanie zmian u źródeł trudności, co jest zdecydowanie bardziej korzystne, niż doraźne usuwanie objawów.
Wskazania do pracy terapeutycznej obejmują obok trudności w obszarze kondycji psychicznej (m.in. lęków, depresji, zaburzeń osobowości), również doświadczenia boleśnie obciążające codzienne życie.
Wskazania do psychoterapii – dorośli

Psychoterapia jest adekwatnym sposobem postępowania w sytuacjach:

 • zaburzeń lękowych,
 • zaburzeń depresyjnych oraz innych zaburzeń nastroju,
 • dolegliwości psychosomatycznych,
 • zaburzeń o charakterze nerwicowym (np. natrętne myśli, zachowania kompulsyjne),
 • zaburzeń jedzenia,
 • zaburzeń osobowości.

Poza tym z psychoterapii mogą korzystać osoby, które nie doświadczają bezpośrednio objawów, a borykają się z trudnościami takimi jak:

 

 • zaniżone poczucie własnej wartości,
 • dezorientacja w sytuacji życiowej i lęk przed przyszłością,
 • brak satysfakcjonujących związków miłosnych, przyjacielskich i towarzyskich,
 • konflikty rodzinne i małżeńskie,
 • brak poczucia sensowności w wykonywaniu obowiązków,
 • niezdolność do realizacji własnych planów i aspiracji,
 • wyczerpanie związane z pracą zawodową.
Wskazania do psychoterapii – młodzież
Z psychoterapii mogą skorzystać nastolatkowie, którzy doświadczają objawów:

 • zaburzeń lękowych,
 • zaburzeń depresyjnych oraz innych zaburzeń nastroju,
 • dolegliwości psychosomatycznych,
 • zaburzeń o charakterze nerwicowym (np. natrętne myśli, zachowania kompulsyjne),
 • zaburzeń jedzenia,
 • zaburzeń rozwoju emocjonalnego (np. wzmożony niepokój, chwiejność emocjonalna, nadmierna nieśmiałość),
 • zaburzeń zachowania (np. zachowania agresywne);

oraz mierzą się z trudami okresu dorastania, takimi jak:

 

 • trudności rodzinne (np. konflikty z rodzicami i rodzeństwem),
 • konflikty z rówieśnikami,
 • niepokój towarzyszący dojrzewaniu (związany np. z poczuciem tożsamości, obrazem siebie, rozwojem seksualnym),
 • trudności szkolne wynikające z braku motywacji do nauki,
 • trudności w wyborze dalszej ścieżki nauki i rozwoju zawodowego.
Jak wygląda początek?

W celu umówienia pierwszego spotkania zapraszam do kontaktu telefonicznego. Określamy wówczas cel spotkania, zgłaszany problem oraz ustalamy termin.

Pierwsze spotkanie zawsze ma charakter diagnostyczny. Jeśli w grę wchodzi podjęcie ważnej decyzji o rozpoczęciu psychoterapii konsultacje diagnostyczna wymagają od dwóch, do trzech spotkań. Na ich podstawie decydujemy o podjęciu dalszej wspólnej pracy, jej charakterze, celach i warunkach.

Psychoterapia Olsztyn - psycholog Marcin Jaroszewski

Gabinet

Gabinet, do którego zapraszam, jest pomyślany jako miejsce tworzące bezpieczną i komfortową przestrzeń sprzyjającą rozmowie. Znajduje się w centrum Olsztyna przy ul. Partyzantów 31.

Wysokość mojego honorarium wynosi 180 zł. To koszt konsultacji diagnostycznych oraz sesji terapeutycznych (trwających około 45 min.)

Kontakt

Marcin Jaroszewski – psycholog, psychoterapeuta Olsztyn
tel. +48 888 665 045
e-mail: jaroszewski.olsztyn@gmail.com
adres: Olsztyn, ul. Partyzantów 31/7

Psychologia & Psychoterapia Olsztyn

Każda historia jest jedyna w swoim rodzaju, dlatego każdy zgłaszany problem wymaga indywidualnego traktowania. W zależności od potrzeb dysponujemy różnymi sposobami działania. Poza psychoterapią są to poradnictwo psychologiczne oraz diagnoza psychologiczna.

Więcej o poradnictwie
Poradnictwo psychologiczne jest odpowiedzią na doświadczane trudności wynikających z bieżących wydarzeń życiowych. Przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych pomaga zyskanie szerszej perspektywy rozumienia natury problemu, jego dynamiki i możliwości działania.

W ramach poradnictwa psychologicznego, jeśli celem jest rozwiązanie bieżącego konfliktu, możliwe jest wykorzystanie metody mediacji, do której posiadam uprawnienia.

Więcej o diagnozie

Diagnoza psychologiczna jest sposobem opisu i wyjaśnienia psychicznych mechanizmów leżących u podstaw różnorodnych form zachowania. Wykorzystując dostępne jedynie psychologom metody badania pozwala na ilościowy i jakościowy pomiar m.in. zdolności intelektualnych, struktury osobowości, dynamiki wybranego obszaru funkcjonowania, np. relacji rodzinnych i społecznych.

Na koniec, dla wciąż odkładających decyzję o pierwszym kroku w terapii – lęk i wątpliwości to najlepsi strażnicy stania w miejscu, gdy mija bezcenny czas.

Psychoterapeuta Olsztyn – Skontaktuj się

zgoda

7 + 2 =

Witryna używa plików cookies w celach funkcjonalnych i statystycznych zgodnie z naszą Polityką prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close